• anh slide
  • Slide
  • thue xe 45 cho

Thuê xe du lịch 45 chỗ

Thuê xe 45 chỗ đi Chùa Thầy - Tây Phương 1 ngày

Thuê xe 45 chỗ đi Chùa Thầy - Tây Phương 1 ngày
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe...
Hành trình : Hà Nội - Chùa Thầy ,Tây Phương 1 ngày
Giá đầu tuần : 2.900.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 3.400.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 đi City Tour

Thuê xe 45 đi City Tour
Loạixe: AeroSpace/Hi-class/Universe...
Hành trình : City Tour 1 ngày
Giá đầu tuần : 2.200.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 2.500.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 đi Cao Bằng

Thuê xe 45 đi Cao Bằng
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe
Hành trình : Hà Nội - Cao Bằng
Giá đầu tuần : 6.700.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 7.200.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 đi Hòa Bình

Thuê xe 45 đi Hòa Bình
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe
Hành trình : Hà Nội - Hòa Bình
Giá đầu tuần : 3.700.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 4.200.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 chỗ đi Tuyên Quang

Thuê xe 45 chỗ đi Tuyên Quang
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe
Hành trình : Hà Nội - Tuyên Quang
Giá đầu tuần : 6.200.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 6.700.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 đi Phú Thọ

Thuê xe 45 đi Phú Thọ
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe
Hành trình : Hà Nội - Phú Thọ
Giá đầu tuần : 3.700.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 4.200.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 đi Quảng Bình

Thuê xe 45 đi Quảng Bình
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe
Hành trình : Hà Nội - Quảng Bình
Giá đầu tuần : 10.200.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 10.700.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 chỗ đi Quảng Trị

Thuê xe 45 chỗ đi Quảng Trị
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe
Hành trình : Hà Nội - Quảng Trị
Giá đầu tuần : 12.200.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 12.700.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe 45 chỗ đi Huế

Thuê xe 45 chỗ  đi Huế
Loại xe : AeroSpace/Hi-class/Universe
Hành trình : Hà Nội - Huế
Giá đầu tuần : 15.200.000 VNĐ
Giá cuối tuần : 15.700.000 VNĐ
Ngoài giờ : 150.000 VNĐ/1h
Phụ trội km : 15.000 VNĐ/km

 

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Gia (0912.126.555)

    Yahoo

    Skype 

 

Đang xử lý...