• anh slide
  • Slide
  • thue xe 45 cho

Thuê xe tháng Aero Space/Hi-class

Thuê xe tháng Aero Space/Hi-class
Loại xe : Aero Space/Hi-class
Giá thuê 1 tháng : Xin vui lòng liên hệ
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :    ...usd/km
Ngoài giờ : ...usd
Chủ nhật (100km/1N) : ...usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Hyundai Aero Town

Thuê xe tháng Hyundai Aero Town
Loại xe : Hyundai Aero Town
Giá thuê 1 tháng : Xin vui lòng liên hệ
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :    ...usd/km
Ngoài giờ : ...usd
Chủ nhật (100km/1N) : ...usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Huyndai County

Thuê xe tháng Huyndai County
Loại xe : Huyndai County
Giá thuê 1 tháng : 1800 usd
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600km
Km phát sinh :  0.45 usd/km
Ngoài giờ : 4.5 usd
Chủ nhật (100km/1N) : 100 usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Merd Sprinter

Thuê xe tháng Merd Sprinter
Loại xe : Merd Sprinter
Giá thuê 1 tháng : 1350 usd
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :  0.4  usd/km
Ngoài giờ : 4 usd
Chủ nhật (100km/1N) : 75 usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Ford transit

Thuê xe tháng Ford transit
Loại xe : Ford transit
Giá thuê 1 tháng : 1300 usd
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :  0.35  usd/km
Ngoài giờ : 3.5 usd
Chủ nhật (100km/1N) : 75 usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Toyota Fortuner/Ford Everest

Thuê xe tháng Toyota Fortuner/Ford Everest
Loại xe : Toyota Fortuner/Ford Everest
Giá thuê 1 tháng : 1300 usd
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :  0.4  usd/km
Ngoài giờ : 4 usd
Chủ nhật (100km/1N) : 70 usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Toyota Innova

Thuê xe tháng Toyota Innova
Loại xe : Toyota Innova
Giá thuê 1 tháng : 1100 usd
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :  0.3  usd/km
Ngoài giờ : 3 usd
Chủ nhật (100km/1N) : 70 usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Kia Forte

Thuê xe tháng Kia Forte
Loại xe : Kia Forte
Giá thuê 1 tháng : 1000 usd
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :  0.26  usd/km
Ngoài giờ : 2.6 usd
Chủ nhật (100km/1N) : 57 usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

Thuê xe tháng Toyota Camry

Thuê xe tháng Toyota Camry
Loại xe : Toyota Camry
Giá thuê 1 tháng : 1650 usd
Số ngày sử dụng : 26 Ngày/2.600 Km
Km phát sinh :  0.45 usd/km
Ngoài giờ : 4 usd
Chủ nhật (100km/1N) : 80 usd/ngày

>> Chi tiết <<

Đặt Xe

1/212>>
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr Gia (0912.126.555)

    Yahoo

    Skype 

 

Đang xử lý...